Bay Quadcopter F-450 Flycam02:10

Bay máy bay 4 cánh tự cân bằng F-450 với mạnh APM có GPS
……………..
Chi tiết liên hệ:
Facebook: https://www.facebook.com/nghiacam1994

Bookmark and Share
Enjoyed this video?
"No Thanks. Please Close This Box!"