DJI FPV Combo – Distance 2.200m – Cruising Control at speed 100 kmh gets 10 minutes15:52

➤ Shop bán: https://vjshop.vn/dji-fpv/dji-fpv-drone
– DJI FPV Combo – Test Video 4K/60 fps – Cruising Control at speed 100 km/h gets 10 minutes
– Bay chế độ S bật Cruiser Control duy trì 100 km/h được 10 phút, Pin còn 15%.

Bookmark and Share
  1. Đoàn Hồng Giang
  2. Hùng Nguyễn Việt
  3. Vũ Nguyễn
  4. DOÃN THẮNG
  5. Khanh Do
  6. VIETMOVE
  7. THÁP MƯỜI QUÊ TÔI
  8. Tin Tran
  9. hữu Đức
  10. Nguyễn Tuấn
  11. Cao Ba Thong Entertainment
  12. Anh Lê

Enjoyed this video?
"No Thanks. Please Close This Box!"